Termeni si Conditii

1. Termeni generali

Prezentii "Termeni si Conditii" stabilesc regulile de prestare a serviciilor pe cale electronica de catre societatea S.C, ESYSSERVICES S.R.L., care este o persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Braila, Aleea Invatatorilor nr. 2, Bl. M2, ap. 29, J09/416/2014, CUI 33466016, email: info@esysservices.eu, prin intermediul aplicatiei "Upack".\n Folosirea serviciilor aplicatiei "Upack" implica acceptarea documentului "Termeni si Conditii".

2. Acceptarea Termenilor si Conditiilor

2.1. Folosirea aplicatiei "Upack", folosirea serviciilor oferite de S.C. ESYSSERVICES S.R.L. si/sau de catre partenerii sai prin intermediul aplicatiei "Upack", implica acceptarea in totalitate si neconditionata a "Termenilor si Conditiilor" expuse mai jos.

Prin acceptarea prezentului document si continuarea folosirii aplicatiei "UPACK" utilizatorul declara ca a citit si inteles termenii si conditiile in care poate folosi aplicatia si se obliga sa le respecte. In lipsa acestui accept, utilizatorul nu poate utiliza aplicatia "UPACK".\n Aplicatia poate fi descarcata gratuit prin intermediul Apple Store sau Google Play Store.

3. Prestarea Serviciilor prin intermediul aplicatiei "UPACK"

3.1. Serviciile sunt prestate de S.C. ESYSSERVICES S.R.L., denumita "Prestatorul de Servicii". "UPACK" este o marca inregistrata sub care functioneaza S.C. ESYSSERVICES S.R.L.

3.2. Datele de identificare ale S.C. ESYSSERVICES S.R.L. sunt urmatoarele: sediul in Municipiul Braila, Aleea Invatatorilor nr. 2, bl.M2, ap. 29, J09/416/2014, CUI 33466016, email: info@esysservices.eu .

4. Definitii

Termenii folositi in cadrul prezentilor "Termeni si Conditii" au urmatoarea semnificatie:

- aplicatia "UPACK" - programul de calculator (software) creat si detinut de catre S.C. ESYSSERVICES S.R.L., conceput pentru a fi rulat pe un echipament informatic, exclusiv mobil si care este descarcabil de pe platformele de distributie de tipul Apple Store si Google Play.

- prestarea serviciilor pe cale electronica - efectuarea serviciilor care au loc prin trimiterea si preluarea datelor cu ajutorul sistemelor informatice, la cererea individuala a Utilizatorului, fara prezenta in acelasi timp a partilor. Utilizatorul - persoana juridica sau persoana fizica ce detine capacitatea deplina pentru efectuarea activitatilor juridice, este deplin responsabil de corectitudinea datelor introduse.

- contractantul - persoana juridica, persoana fizica sau alta forma de organizare care nu detine personalitate juridica, care utilizeaza aplicatia si achizitioneaza unul dintre servicii.

- utilizatorul - poate fi o persoana fizica ce utilizeaza aplicatia "UPACK" in nume propriu, in numele unei persoane juridice sau al altei forme de organizare care nu detine personalitate juridica. Serviciile noastre sunt destinate Utilizatorilor cu varsta peste 18 ani, copiii sub aceasta varsta neavand voie sa se inregistreze la Serviciile noastre sau sa le utilizeze, fara supravegherea și consimțamantul unui parinte sau unui tutore.

- sistemul informatic - dispozitivele informatice si de programare care colaboreaza intre ele, asigurand procesarea si pastrarea, precum si trimiterea si preluarea datelor prin reteaua de telecomunicatii, cu ajutorul corespunzator pentru tipul respectiv al retelei dispozitivului final.

5. Serviciile, Conditiile pentru servicii si Plati

5.1. Serviciile prestate

UPACK faciliteaza transferul de colete de la expeditor la destinatar prin inregistrarea unei comenzi in aplicatie.

5.2. Utilizarea aplicatiei si protejarea informatiilor transmise

- Aplicatia "UPACK" poate fi folosita doar de persoanele cu varsta de peste 18 ani care detin capacitatea deplina de a desfasura actiuni juridice

- S.C. ESYSSERVICES S.R.L. depune toate eforturile, pentru a asigura securitatea datelor. Toate comenzile livrate in cursul unei zile sunt criptate si stocate intr-un mediu securizat.

- Daca informatiile afisate nu sunt corecte (in confirmarea primita pe e-mail), Utilizatorul trebuie sa contacteze S.C. ESYSSERVICES S.R.L. prin orice mijloc pentru a solicita corectiile necesare.

- Utilizatorul este singurul responsabil pentru corectitudinea, realitatea si validitatea datelor si informatiilor introduse in aplicatia "UPACK"

5.3 Plati

In vederea achitarii serviciilor disponibile in aplicatie, Utilizatorul sau destinatarul, dupa caz, va plati serviciile in momentul ridicarii coletului sau in momentul livrarii.

"UPACK" nu prelucreaza datele referitoare la cardul bancar al Utilizatorului.

Plata tuturor serviciilor din aplicatie se va efectua in RON.

6. Renuntare la servicii

Utilizatorul care doreste renuntarea la servicii, o poate face in maxim 1 h de la plasarea comenzii in aplicatie.

7. Securitatea datelor

7.1. Prin navigarea in aplicatia "UPACK", S.C. ESYSSERVICES S.R.L. poate inregistra si prelucra numai informatii sau date personale oferite in mod voluntar de catre utilizatori in vederea incheierii unei relatii contractuale la distanta. De asemenea, utilizatorii vor comunica datele personale ale destinatarilor care vor fi informati de catre "Upack" referitor la prelucrarea datelor lor.

7.2. S.C. ESYSSERVICES S.R.L. a aplicat masuri tehnice si organizatorice pentru securizarea informatiilor stocate.

7.3. Pentru protejarea informatiilor personale, S.C. ESYSSERVICES S.R.L. utilizeaza tehnologii de criptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin aceasta aplicatie. Mai multe informatii despre protectia datelor personale puteti gasi in Politica de confidentialitate/protectia datelor disponibila in aplicatie.

8. Reclamatii

8.1. Reclamatiile referitoare la functionarea aplicatiei "UPACK" pot fi transmise la adresa de email info@esysservices.eu

8.2. Reclamatia trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: Utilizatorul, emailul, descrierea problemei la care se refera reclamatia.

8.3. Privind rezultatul analizei reclamatiei, S.C. ESYSSERVICES S.R.L. instiinteaza neintarziat depunatorul reclamatiei prin intermediul postei electronice pe adresa de e-mail oferita de Utilizator. Reclamatiile vor fi analizate in termen de 30 de zile de la data primirii acestora de catre S.C. ESYSSERVICES S.R.L..

9. Drepturi de autor

9.1. Intregul continut al aplicatiei "UPACK" este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind proprietatea S.C. ESYSSERVICES S.R.L. sau a partenerilor/afiliatilor acestuia, exceptand cazul in care sunt recunoscute ca apartinand altor parti implicate.

9.2. Folosirea aplicatiei "UPACK", a informatiilor si/sau o parte a acestora de catre terte persoane necesita acordul in prealabil exprimat in scris al S.C. ESYSSERVICES S.R.L. sau a partenerilor/afiliatilor acestuia, dupa caz. Este interzisa copierea, modificarea, afisarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licentierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului aplicatiei "UPACK" in orice scop fara confirmarea scrisa anticipata din partea S.C. ESYSSERVICES S.R.L. si/ sau a partenerilor sai.

9.3. S.C. ESYSSERVICES S.R.L. isi rezerva dreptul de a edita continutul si/sau structura aplicatiei "UPACK", in tot sau in parte, in orice moment si fara o informare prealabila a Utilizatorilor.

9.4. Marcile, logo-urile sau elementele grafice continute in aplicatia "UPACK" sunt marci inregistrate ale S.C. ESYSSERVICES S.R.L. sau ale partenerilor/afiliatilor sai. Alte nume de companii, produse sau servicii care sunt continute in aplicatia "UPACK" pot fi marci inregistrate ale respectivilor proprietari. Utilizatorii nu au niciun drept sau licenta de utilizare a acestor marci inregistrate.

10. Responsabilitate

10.1. S.C. ESYSSERVICES S.R.L. nu raspunde pentru nicio paguba (directa sau indirecta) adusa Utilizatorului sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea aplicatiei "UPACK" si a informatiilor pe care aceasta le cuprinde - de catre Utilizator sau alta persoana - sau orice alte pagube sau vatamari cauzate de erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie sau orice alti factori similari.

10.2. Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata in aplicatia "UPACK" sa fie exacta si corecta, S.C. ESYSSERVICES S.R.L. nu poate fi raspunzatoare de inexactitati care pot aparea in aplicatia "UPACK". Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactitatii, completitudinii si utilitatii informatiilor disponibile in aplicatia "UPACK". Totodata, pentru utilizarea serviciilor disponibile in aplicatia "UPACK", Utilizatorul are datoria sa introduca date adevarate, exacte si complete si sa le reinnoiasca atunci cand situatia o cere. Acesta se angajeaza, prin acceptarea prezentilor Termeni si conditii si prin utilizarea aplicatiei sa nu utilizeze in niciun moment datele de autentificare ale niciunui alt utilizator și sa nu va dezvaluie datele de autentificare niciunui alt utilizator și niciunei alte terțe parți. Utilizatorul este responsabil pentru toate activitațile care au loc in contul sau si trebuie sa ne inștiinteze imediat daca suspecteaza orice utilizare neautorizata a datele sale de autentificare sau a contului sau.

11. GDPR

Politica de confidentialitate este disponibila in aplicatie.

12. Legea aplicabila

Raporturile dintre S.C. ESYSSERVICES S.R.L. si Utilizatori sunt guvernate de legislatia romana.

13. Dispozitii finale

13.1. Toate comenzile efectuate prin aplicatia "UPACK" se supun prevederilor prezentului document.

13.2. Limba intrebuintata in relatiile dintre Utilizator si Contractor este limba romana.

13.3. S.C. ESYSSERVICES S.R.L. are dreptul la modificarea unilaterala a prevederilor din prezentul document.

13.4. Modificarile intra in vigoare din momentul punerii la dispozitie a textului modificat al Termenilor si Conditiilor in aplicatia "UPACK". Folosirea de catre Utilizatori a aplicatiei si a paginii de internet dupa introducerea acestor schimbari este echivalenta cu exprimarea acceptului de catre acestia. S.C. ESYSSERVICES S.R.L. poate transmite utilizatorilor deja existenti in aplicatie o informare cu privire la modificarea prezentului document.

13.6. Prezenta versiune este valabila incepand cu data de 05.08.2021.