NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. ESYSSERVICES S.R.L., care este o persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Braila, Aleea Invatatorilor nr. 2, Bl. M2, ap. 29, J09/416/2014, CUI 33466016, email: info@esysservices.eu, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.
Scopurile și baza legală a prelucrărilor
În conformitate cu legislaţia naţională - Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, - şi europeană - Regulamentul 2016/679/UE, ESYSSERVICES SRL – detinator al aplicatiei de transport colete „Upack” are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
ESYSSERVICES SRL prelucrează datele dvs. personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator pentru:
Activitate curentă de transport colete
Înregistrarea și soluționarea plângerilor / sesizărilor / cererilor persoanelor vizate;
Încheiere contracte de furnizare de bunuri / servicii;
Temeiul legal al prelucrării datelor
Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară:
Pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract, conform art. 6 alin. 1 litera b) din GDPR;
Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a ESYSSERVICES SRL este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul .ESYSSERVICES SRL sunt următoarele:
Nume și prenume;
Detalii de contact - număr de telefon, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință/ adresa de corespondență.
Sursa datelor cu caracter personal
ESYSSERVICES SRL colectează date personale direct de de la terți (expeditori colete) care se adresează serviciilor noastre de transport in scopul transferului de bunuri de la expeditor la dumneavoastra (destinatar).
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise către noi.
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
În funcție de scopurile în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, divulgăm date către instituțiile și organismele statului, în condițiile legii (ITM, ANAF) sau către organele judiciare / de cercetare penală, în condițiile legii.
În condițiile Procedurii de efectuare a investigațiilor din 9 octombrie 2018, aprobată prin Decizia nr. 161 din 9 octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigaţiilor de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ANSPDCP primește acces complet și imediat la orice date personale prelucrate de noi și la orice informații pe care le deținem cu privire la dvs., fără a putea opune caracterul confidențial al acestora.
De asemenea, transmiterea datelor se face către Departamentul Juridic (avocatul societății), în caz de daune cauzate de clienți sau de incidente în care sunt implicați salariați. De asemenea, datele sunt transmise catre persoanele imputernicite ale operatorului (IT, contabil).
In cazul in care vom transfera datele personale in state terte, vom lua masurile tehnice si organizatorice necesare pentru garantarea protectiei datelor si va vom aduce la cunostinta transferul.
Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.
Perioada de stocare a datelor personale
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal este durata stabilita de legislatia in vigoare pentru pastrarea documentelor fiscale.
Transferul de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale
ESYSSERVICES SRL nu transferă date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.
În cazul în care va transfera date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale, veți fi contactat și informat în detaliu asupra acestei prelucrări, în conformitate cu prevederile GDPR.
Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor în scris la sediul societatii (din preambul) sau la adresa de e-mail info@esysservices.ro.
Aveți dreptul de a dreptul de a depune o plângere în fața ANSPCP. Datele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, Email: anspdcp@dataprotection.ro, Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212, Fax+40.318.059.602.